Begroting 2020

7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad. Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund door preventieprojecten. Meierijstad is actief en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied van de circulaire economie.
We gaan beter meten, beter monitoren en scherper handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant Noordoost) en landelijke normen. De gemeente zet jaarlijks zichtbare stappen richting energieneutraal. Op weg daar naar toe willen we energiebesparing en productie van duurzame energie versterken.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

1 maart 2019

1 augustus 2019

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Omvang huishoudelijk restafval, kg per bewoner per jaar

2017

99,0

173,0

2017

99,0

168,0

Hernieuwbare elektriciteit, als % van totale energieverbruik gemeente

2017

4,8

10,2

2017

4,6

9,7

Lasten & baten

Lasten

€ 23.769

9,7 %

Baten

€ 20.628

8,5 %

ga terug