Begroting 2020

Nieuwe bestedingen 2020-2023

 

(Bedragen x € 1.000)

Nieuwe bestedingen 2020-2023

Progr.

Jaarlijkse lasten

2020

2021

2022

2023

Invoering BIO maatregel SIEM/SOC (security information & event management en security operations center)  

0

70

70

70

70

Eerste fase gegevenspakhuis *

0

50

Inrichting privacy organisatie

0

82

82

82

82

Kosten overdracht archieven *

0

50

Vervolg verkennend onderzoek gemeentelijke locaties Sint-Oedenrode *

0

100

Verbinding Zorg en Veiligheid

0

200

200

200

200

Verkenning vrachtwagenparkeerplaats*

2

60

Professionalisering centrummanagement *

3

100

100

100

Uitvraag Vlagheide *

5

25

Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten:

5

10

Periodieke vitaliteitsscan verenigingen *

5

50

Made in Meierijstad website incl evenementenkalender *

5

70

Beheerplan sportparken *

5

100

Presenteren van professionele theatervoorstellingen

5

100

100

100

100

Inventarisatieonderzoek faciliteiten evenementenlocaties *

5

25

Verhuizing tijdelijke bibliotheek Schijndel *

5

50

Versterken Toegang Sociaal Domein (formatieuitbreiding)

6

77

77

77

77

Ontwikkeling Havenkwartier (Noordkade-Zuidkade) *

8

150

Herontwikkeling Klooster Veghel *

8

100

Groen Blauw Stimuleringskader Het Groene Woud

8

52

42

42

42

Dienstverlening omgevingsrecht *

8

88

88

Dekking

Dekking eenmalige uitgaven (reserves) *

-1.018

-188

-100

Totaal netto lasten bestedingen

591

571

571

571

ga terug