Begroting 2020

Grondbeleid

Beleid en ontwikkelingen

Het grondbeleid voor de gemeente Meierijstad is in 2018 vastgesteld in de nota Grondbeleid. In deze nota zijn onder andere de uitgangspunten opgenomen waaronder gronden worden aangekocht, verkocht, de methode waarop grondprijzen worden bepaald en uitgangspunten die gehanteerd worden binnen het grondbedrijf. Op basis van deze vastgestelde uitgangspunten wordt de nota grondzaken vastgesteld. Hierin vindt een verdere uitwerking en specificering van de nota Grondbeleid plaats.

Een van de elementen die is opgenomen in de nota Grondbeleid zijn de uitgifte prijzen voor bouwgrond. Na een marktanalyse is de grondprijs voor woningbouw in 2019 gestegen. Uit marktgegevens (NVM) blijkt dat het aantal transacties van bestaande woningen de afgelopen kwartalen op een blijvend hoog niveau zijn gebleven. Wel is in het 2e kwartaal een afgezwakte groei van de transactieprijzen waarneembaar. Voor 2020 is dus de verwachting dat de grondprijzen in de nota Grondbeleid wederom zullen stijgen.

Aangezien de grondprijs van bouwgrond een resultante is van de VON-prijs en de stichtingskosten zijn met name de bouwkosten ook bepalend voor de uiteindelijke grondprijs. Deze bouwkosten stijgen de afgelopen periode sterk. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de hogere aanbestedingen binnen de bouw en anderzijds door de aanvullende eisen die gesteld worden aan nieuwbouwwoningen. Uiteindelijk is de verwachting dat de kosten in 2019 met 7% gaan stijgen (bron: Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas)

Een goede monitoring van de ontwikkeling van de VON-prijs en de bouwkosten is dus noodzakelijk om de actuele residuele grondwaarde te bepalen.

Voor bedrijfsmatige kavels is ook een sterke vraag zichtbaar. Dit betreft een vraag naar zowel kavel van ca. 2.000 m2 als kavels voor grootschalige logistiek van acht hectare of meer.

ga terug