Begroting 2020

Vervangingsinvesteringen 2020

(Bedragen x € 1.000)

Investeringen 2020

SI

Investeringsbedrag 2020

Vervanging diverse voertuigen:

Mercedes Sprinter Openlaadbak 59-BVGN

EN

89

Mercedes Sprinter Openlaadbak 40-BRLJ

EN

89

Rolbezem Jongerius - van Berkel

EN

50

Rolbezem Jongerius (Veghel)

EN

50

Sneeuwploeg SNK 24 VPZ kleine

EN

28

Veegmachine Ravo Veghel

EN

190

Zoutstrooiers B08-27 WCLN 350

EN

42

Zoutoplosser met betontanks

EN

50

Zoutoplosser S2000

EN

30

Zoutstrooier S2400 HSR

EN

47

Zoutstrooier Stratos B08-27 PCLN 350 kleine

EN

42

Zoutstrooier Stratos B08-27 PCLN 350

EN

42

Zoutstrooier Stratos B40-36 PCLN 490 locatie Veghel

EN

48

Zoutstrooier SW3501 groot

EN

47

Zoutstrooier SW3501

EN

28

Houtversnipperaar Schijndel

EN

45

Houtversnipperaar locatie Sint Oedenrode

EN

45

Tractor Fendt Famer Vario locatie Veghel

EN

110

Vorkheftruck Sint Oedenrode

EN

27

VR-032-P Bodes Veghel

EN

35

Meubilair

Vervanging inrichting trouwzalen Bibliotheek Veghel en oude raadhuis Erp

EN

50

Bedrijfsvoering

Call center oplossing

EN

50

Pims-Youpp

EN

75

Klantgeleidingssysteem

EN

150

Sport

Hockeyveld VMHC Geel Zwart (Veghel)

EN

207

Korfbalvelden KVS’17

EN

95

Hockeyveld MHC Sint Oedenrode

EN

207

Toplaag kunstgrasveld 3 hockeyvereniging Hopbel

EN

130

Toplaag kunstgras korfbalvereniging Celeritas

EN

34

Terreinuitrusting diverse sportparken

EN

93

Skatebaan

MN

50

Klein materieel

EN

48

Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut

Toelichting vervangingsinvesteringen 2020

Vervanging diverse voertuigen
Voertuigen welke technisch en economisch zijn afgeschreven worden vervangen. Het betreft hier o.a. hoogwerker, zoutstrooiers, veegmachine e.a.

Vervanging meubilair
Vervanging inrichting trouwzalen Bibliotheek Veghel en oude raadhuis Erp € 50.000
Het meubilair in de beide trouwlocaties is versleten. Het nieuwe meubilair dient voor meerdere doeleinden in de ruimte te kunnen worden ingezet. Naar schatting kan voor een beperkt budget ca. 25.000 euro per locatie een en ander worden opgefrist.

Diverse vervangingen binnen bedrijfsvoering van de organisatie
Call center oplossing € 50.000
Het contract van de call center oplossing loopt af; de ondersteuning door de leverancier wordt beëindigd. De gemeente neemt deel aan de landelijke aanbesteding telefonie waardoor de implementatie van landelijk gekozen oplossing moet plaatsvinden.

Vervanging PIMS-Youpp € 75.000
Op dit moment hebben we een personeelsinformatiesysteem van Centric (PIMS@all/Youpp). Centric heeft besloten te stroppen met deze applicatie waardoor wij gedwongen zijn over te stappen naar een andere applicatie. Op basis van soortgelijke aanbestedingen bij een andere gemeente schatten we de kosten voor initiële aanschaf, implementatie en ondersteuning bij de aanbesteding op € 75.000

Implementatie nieuw Klantgeleidingssysteem € 150.000
De gemeente beschikt over een klantgeleidingssysteem waarvan het contract afloopt. Gekeken wordt of het volgens de aanbestedingsregels is toegestaan om met de huidige leverancier een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Indien dat niet mogelijk blijkt zal een aanbesteding en complex implementatietraject plaats moeten vinden. Het systeem wordt o.a. gebruikt voor Klantgeleiding, roostering en betaling.

Diverse vervangingen sport
Vervanging hockeyveld VMHC Geel Zwart (Veghel) € 207.000
Het semi-waterveld van VMHC Geel-Zwart is 15 jaar oud en aan het eind van de levensduur (gesteld op 12 jaren). Het hockeyveld voldoet niet meer aan de gestelde eisen en zal door de hockeybond worden afgekeurd. De toplaag is op zeer korte termijn (gepleit is vóór speelseizoen 2019/2020) aan vervanging toe. Met intensief onderhoud wordt dit veld wellicht voor het komende seizoen nog goedgekeurd.

Vervanging hockeyveld MHC Sint-Oedenrode € 207.000
Het tweede hockeyveld (op zandbasis) van MHC Sint-Oedenrode is 18 jaar oud en aan het eind van de levensduur (gesteld op 12 jaren). Het hockeyveld voldoet niet meer aan de gestelde eisen en zal door de hockeybond worden afgekeurd. Met extra onderhoud kan dit maximaal nog dit seizoen mee.

Vervanging toplaag kunstgrasveld 3 hockeyvereniging Hopbel € 130.000
Het kunstgrasveld 3 van hockeyvereniging Hopbel  is in 2009 aangelegd. De toplaag heeft een economische levensduur van 10 jaar en is dus in 2019 helemaal afgeschreven. De toplaag van het kunstgrasveld van hockeyvereniging Hopbel heeft een technische levensduur van 11 jaar en dient in 2020 vervangen te worden.

Vervanging korfbalvelden KVS’17 € 95.000
Korfbalvelden van KVS’17 (Schijndel) zijn aan het eind van de levensduur. Uit onderzoek op last van de Korfbalbond is gebleken dat de vezellengte niet meer voldoet aan de gestelde eisen. In combinatie met aanzienlijke mosvorming veroorzaakt de te korte vezellengte gladheid. Eén van de velden is al afgekeurd door de bond. Met extra onderhoud kan het andere veld maximaal nog dit seizoen mee.. KVS’17 is in 2017 ontstaan na fusie van de korfbalverenigingen DKV Alico en KV De Boemerang. De capaciteitsbehoefte van KVS’17 is 2 velden. De afschrijvingstermijn van de nieuwe velden kan op 12 jaar gesteld worden.

Vervanging toplaag kunstgras korfbalvereniging Celeritas € 34.000
Het kunstgrasveld van korfbalvereniging Celeritas is in 2008 aangelegd. De toplaag heeft een economische levensduur van 10 jaar en is dus in 2018 helemaal afgeschreven. De toplaag van het kunstgrasveld van korbalbalvereniging Celeritas heeft een technische levensduur van 12 jaar en dient in 2020 vervangen te worden.

Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken € 93.000
Na inventarisatie van alle sportcomplexen blijkt dat er bij vele complexen de terreinafscheiding dusdanig kapot c.q. versleten is dat deze vervangen dient te worden. Ook de ballenvangers welke nu voorzien van gaas dienen vervangen door ballenvangers met staafmatten, welke aanzienlijk langer mee gaan dan gaas. Uitvoering zal plaatsvinden in de jaren 2019 t/m 2021.

Vervanging skatebaan in St Oedenrode € 50.000
De skatebaan is St Oedenrode moet vervangen worden. De bestaande skatebaan moest verwijderd worden vanwege geluidsoverlast. Het afgelopen jaar is na uitgebreid locatieonderzoek en geluidsonderzoek een nieuwe locatie gevonden. Hier moet een nieuwe ondergrond worden aangelegd waarop nieuwe skate elementen kunnen worden geplaatst. Dit gebeurd in overleg met de buurtbewoners en de jongeren uit St Oedenrode. De kosten voor deze vervanging bedraagt € 50.000.

Incidentele vervangingen klein materieel
Klein materieel met een aanschafwaarde kleiner dan € 5.000 wordt niet afgeschreven maar ineens ten laste van de exploitatie gebracht. Voor 2020 zijn een aantal aanhangers aan vervanging toe alsmede de rioolreiniger.

ga terug