Begroting 2020

Samenvatting

Deze samenvatting bestaat uit een leeswijzer, financiële samenvatting, een overzicht van de nieuwe investeringen 2020, risico’s en grote projecten 2020, ontwikkeling beleidsindicatoren en reserves.

ga terug