Begroting 2020

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte de leefbaarheid vergroot.

Beleidsindicatoren

De verplichte beleidsindicatoren van Programma 2 zijn vervallen.

Lasten & baten

Lasten

€ 10.298

4,2 %

Baten

€ 922

0,4 %

ga terug