Begroting 2020

Financiën in één oogopslag

Financiën in één oogopslag

Waaraan geven we het uit

Bedragen x €1.000

€ 244.036

100,0 %

Waar halen we het vandaan

Bedragen x €1.000

€ 244.036

100,0 %

ga terug