Begroting 2020

Innovatie

Innovatie

Ambitie

In Meierijstad kennen we geen standaard. We pakken opgaven en uitdagingen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Innovatie is nooit af. Als organisatie blijven we leren, experimenteren en ontwikkelen. Er is altijd een “B” om naar toe te werken.
We creëren een denk- en werkwijze waarbij integraal samen werken aan oplossingen centraal staat en het maken van fouten mag, als we ervan leren. Iedereen heeft een innovatieve kant en het is onze ambitie om de vernieuwingskracht naar boven te halen.

Activiteiten

In 2019 heeft de leergang Innovatief opdrachtgeverschap plaatsgevonden. In samenwerking met de Ynnovators, medewerkers uit de organisatie en enkele externen is gewerkt aan een aantal innovatieve opdrachten. Het werken aan de innovatie opdrachten loopt door in 2020. Onderwerpen die daarbij centraal staan, zijn: het stimuleren van een vernieuwende manier van denken en werken bij medewerkers, het bevorderen van leren door te experimenteren, en het vergroten van eigenaarschap en het op gang brengen van een ‘beweging van vernieuwing’.

In 2018 en 2019 lag de focus vooral op de interne organisatie en het stimuleren van vernieuwend denken en werken bij medewerkers. In 2020 willen we de innovatieve horizon verbreden en meer met "buiten" op een innovatieve (lees vernieuwende) manier aan de slag gaan in (maatschappelijke) opgaven. Bij voorkeur in bestaande trajecten of in trajecten/projecten die op de planning staan voor 2020. Hier ligt op participatief gebied ook een verbinding met de programmalijn Participatie.

Het burgerinnovatiefonds biedt ook in 2020 mogelijkheden voor inwoners van Meierijstad voor initiatieven op het gebied van sociale of technische innovatie en of participatie. In 2020 geven we meer bekendheid aan het fonds onder andere op basis van de adviezen van ConsultingKids uit 2019.

Daarnaast blijven we ook in 2020 werken aan de kernwaarde innovatie in houding en gedrag, zowel intern als extern.

ga terug