Begroting 2020

Meerjareninvesteringsplan 2021-2023

(Bedragen x € 1.000)

Investeringen 2021-2023

SI

Progr.

Investeringsbedrag

2021

2022

2023

Vervanging wegen 2021-2023

MN

2

5.000

5.000

5.000

Uniformering verkeersmaatregelen 2021-2022

MN

2

316

316

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2021-2022

MN

2

440

440

Uitvoeringsplan mobiliteit 2021 -2022

MN

2

1.100

1.100

Verbindingsweg N279 Keldonk – Bedrijventerreinen Veghel-west 2022

MN

2

11.600

N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad 2021

MN

2

100

N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad 2022

MN

2

1.360

Voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw de Empel Erp 2021

EN

4

187

Realisatie renovatie of nieuwbouw de Empel Erp 2021

EN

4

2.152

Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Bundersschool 2022

EN

4

200

Vervangende nieuwbouw basisschool de Bunders te Veghel 2021

EN

4

2.365

Voorbereidingskrediet renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius te Keldonk 2022

EN

4

147

Realisatie renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius te Keldonk 2022

EN

4

1.722

Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht 2021

EN

5

90

Uitbreiding EVZ en realisering fietsverbinding Duits Lijntje. 2021

MN

5

550

Groenrenovaties 2021-2022

MN

5

296

128

SI = Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut

Totale kapitaallasten

558

1.471

1.677

ga terug